Frýdlant nad Ostravicí
775 310 613
karelhradil@centrum.cz
Pohřební služba Karel Hradil s.r.o. Frýdlant nad Ostravicí
INFO: Od února 2022 nově otevíráme kancelář ve Frýdku-Místku

Jak postupovat

Dle typu úmrtí

ornament

 

Při úmrtí v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení

V těchto zařízeních ohledání zemřelého a jeho dočasné uložení zajišťuje zdravotnický personál, který dle zvyklostí oznámí příbuzným úmrtí např. telefonicky a vyzývá pozůstalé k vyzvednutí osobních věcí zemřelého. Další služby spojené s pohřbem budou provedeny na základě sjednání s pohřební službou.
 

Při úmrtí doma

Nejdříve přivolejte lékaře. Telefonní číslo pro oznámení informace o úmrtí (resp. pro výzvu k prohlídce těla zemřelého) je 596 612 111, 596 618 861 a 596 618 853. Je zveřejněno na webových stránkách Moravskoslezského kraje a k dispozici také na lince 112.

Přivolaný lékař prohlédne zemřelého a vystaví ohledací list ( List o prohlídce zesnulého ). Poté odvoz zesnulého zajistí vybraná pohřební služba. V případě, že se rozhodnete pro naši pohřební službu - kontakt tel.: 775 310 613.
 

Úmrtí na veřejnosti

Stejně jako při úmrtí doma musí být k ohledání zemřelého přivolán lékař (telefonní číslo 155). Pokud není na místě nikdo z příbuzných, zajistí odvoz a dočasné uložení přivolaný lékař nebo Policie ČR, která také rodinu informuje.

 

 

Vyřízení pohřbu

ornament

 

K vyřízení pohřbu přineste s sebou do kanceláře pohřební služby:

  • občanský průkaz zemřelého
  • smlouvu o pronájmu hrobového místa
  • občanský průkaz sjednavatele pohřbu
  • fotografii zemřelého na parte

Přineste s sebou oblečení pro zemřelého, ve kterém bude pohřben.

 

 

Druhy pohřbů

ornament

 

S obřadem a zpopelněním

- rozloučení v obřadní síni nebo v kostele s následným zpopelněním

Smuteční obřad – rozloučení se zemřelým se může konat v jakékoliv obřadní síni nebo v jakémkoliv kostele či modlitebně dle přání pozůstalých. V kanceláři pohřební služby bude sjednán den a hodina smutečního obřadu. Můžete zde dohodnout tisk parte na počkání včetně obálek, účast řečníka, možnost promítání fotografií nebo vlastního videa (lze doručit ve fyzické i elektronické podobě), květinovou vazbu (věnce a kytice včetně stuh), reprodukovanou hudbu v průběhu smutečního obřadu a další služby.
 

S obřadem a uložením do země

- rozloučení v obřadní síni nebo v kostele s následným uložením do země

Postup je obdobný jako u obřadu s následným zpopelněním. Po ukončení smutečního obřadu bude zemřelý převezen k Vašemu hrobu, kde dojde k uložení.

U církevních obřadů je nutné vyhledat příslušného faráře a dohodnout s ním podrobnosti obřadu (datum a čas).
 

Zpopelnění bez obřadu

Na základě sjednání převezeme zemřelého do krematoria ke zpopelnění. Na přání pozůstalých je možné zajistit přítomnost u kremace nebo provedení zpopelnění v přesně stanovenou hodinu. Datum zpopelnění je uvedeno na dokladu o zpopelnění, který obdrží pozůstalý (sjednavatel) spolu s urnou.